Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Titel
Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Historia

Moment
1900-talet

Förmåga
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll
Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta två och två. Ni ska inför den här uppgiften läsa på om Vietnamkriget och detta gör ni genom att ta del av det material som ni fått på lektionstid, men också genom material ni själva hittar via nätet (här kan SO-rummet vara ett tips på en sida där ni kan hitta material om Vietnamkriget). Ni ska skriva ner de punkter som ni finner mest viktiga i samband med ert arbete med material rörande Vietnamkriget. Använd dessa punkter och de kunskaper som ni har fått rörande Vietnamkriget och skriv därefter ett manus till ett kortare reportage om Vietnamkriget. Tänk på att det tydligt ska framgå att ni har goda faktakunskaper om Vietnamkriget i ert manus. Manus ska sedan ligga till grund för ett inspelat reportage i ljudformat om Vietnamkriget. Manus och ljudinspelning lämnas till läraren för bedömning.

Skapare av material

Fredrik Karlsson (Behörig i ämnet)

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.