Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (18/8-2018): Nej till ökade möjligheter för avstängning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag säger nej till ökade möjligheter att stänga av elever från skolan. Jag tror helt enkelt inte att disciplinära åtgärder fungerar. Det är inte rimligt att eleverna ska bli utsatta för disciplinära åtgärder när vi samtidigt inte har ett fungerande demokrati- och värdegrundsarbete i skolan på alltför många håll. Det är snarare där det finns allvarliga problem. Man kan inte hävda att man gör rätt att bestraffa barn och unga i skolan med disciplinära åtgärder när vi samtidigt har en situation där 40 procent av alla anmälningar till BEO berör vuxna som kränker elever. Då har man inte problem med disciplin hos unga. Då har man stora bekymmer inom sin egen yrkeskår. Eller ta Metoo. Vad mera exakt har hänt på skolorna efter att eleverna gick ut och berättade om allvarliga kränkningar från vuxna? Det vore intressant att se hur många skolor som till exempel upprättat en åtgärdsplan efter detta. Jag är utbildad lärare i SO-ämnena. Vi har ett dubbelt uppdrag i demokrati- och värdegrundsfrågor, både i att förmedla kunskap och att förankra demokratiska värden. Detta bidrar överhuvudtaget inte till detta svåra uppdrag. Liberalerna borde fundera över det förebyggande arbetet snarare än populistiska krav på hårdare tag. För det kommer i min bok inte lösa skolans problem. Varken nu. Varken i framtiden.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.