Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (17/8-2018): Vikten av demokrati i klassrummet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och informationsfrihet är fundamentala rättigheter i vårt demokratiska samhälle och skall fullt ut respekteras i undervisningen. Alla former av hot mot dessa fundamentala rättigheter och mot andra fundamentala rättigheter i en demokrati i klassrumsmiljön måste tas på mycket stort allvar. Utan en klassrumsmiljö som har en mycket stark bas i dessa demokratiska värderingar är det inte möjligt att med trovärdighet förmedla och förankra kunskap hos eleverna. Varje hot mot fundamentala demokratiska fri- och rättigheter skall enligt min åsikt dokumenteras och alla åtgärder som vidtas skall dokumenteras noggrant. Det måste råda absolut nolltolerans mot alla former av hot mot fundamentala demokratiska fri- och rättigheter i klassrumsmiljön.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.