Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska här fundera över och diskutera kunskapssynen hos Behaviourismen och hos Konstruktivismen utifrån olika aspekter (till exempel deras skillnader i synsätt på kunskap och dess svagheter och styrkor). Diskussionen ska leda fram till ett manus som ska bli en reflekterande film.

Titel
Kunskapssyn i video mellan teorier

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Pedagogiska teorier och praktiker

Moment
Konstruktivism och Behaviourism

Centralt innehåll
Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.

Kunskapskrav för E
Eleven beskriver översiktligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Kunskapskrav för C
Eleven beskriver utförligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Kunskapskrav för A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Material
I den här uppgiften ska ni fördjupa era kunskaper inom Behaviourismen och Konstruktivismen. Ni ska arbeta tre och tre. Tanken med den här uppgiften är att ni ska skriva ett manus till en film. Manuset till filmen ska beskriva vad Behaviourismen och Konstruktivismen innebär och ni ska fundera igenom hur de två teorierna ställer sig i synen på kunskap.

Beskriv och diskutera i ert manus hur kunskapssynen inom Behaviourismen och Konstruktivismen ser ut och diskutera vilka skillnader som finns i synen på kunskap inom Behaviourism och Konstruktivism. Ta ert manus och använd det som underlag för att spela in en film som tydligt visar skillnaden mellan Behaviourism och Konstruktivism i synen på kunskap. Ge gärna exempel i er film på hur dessa två kunskapssyner skulle kunna påverka den pedagogiska verksamheten och det som sker ute i klassrummet och resonera i filmen kring vilka eventuella styrkor och svagheter ni tycker finns med konstruktivistisk och behaviouristisk kunskapssyn.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.