Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Tre pedagogiska teorier i ljud

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage som handlar om tre pedagogiska teorier, hur de påverkar verksamhetens utformning och vilka skillnader som finns dem emellan och därefter spela in reportaget.

Titel
Tre pedagogiska teorier i ljud

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Pedagogiska teorier och praktiker

Moment
Waldorf, Freinet och Montessori i pedagogisk verksamhet

Centralt innehåll
Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.

Kunskapskrav för E
Eleven beskriver översiktligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Kunskapskrav för C
Eleven beskriver utförligt en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Kunskapskrav för A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat en eller flera pedagogiska teorier. Eleven ger också exempel på hur de påverkar verksamheters utformning och innehåll. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta tillsammans två och två eller tre och tre. Gruppen ska tillsammans ta fram ett manus som ska ta upp vad de tre pedagogiska teorierna Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik och Freinetpedagogik innebär. Vidare ska ni i ert manus ta upp vilka eventuella skillnader som finns mellan de tre pedagogiska teorierna, ge exempel på hur pedagogisk verksamhet skiljer sig åt beroende på vilken av dessa pedagogiska teorier som tillämpas och föra en diskussion om vilka styrkor och svagheter som finns med de tre olika pedagogiska teorierna. Använd sedan manus för att spela in reportaget i ljud. Läraren hjälper er här med det som behövs i form av digitala verktyg. Manus och ljudfilen lämnar ni in till läraren efter lärarens instruktion för bedömning.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.