Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna får i denna uppgift fördjupa sig i olika nyheter. Fördjupningen i olika nyheter ska leda fram till ett konkret inspelat nyhetsprogram i ljudformat. Arbetet kommer att ske gruppvis i den här uppgiften. Eleverna ska också ge feedback till en annan grupps inspelade nyhetssändning.

Titel
Nyhetsradioprogram

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Samhällskunskap

Moment
Aktuella samhällsfrågor

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kunskapskrav för E
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav för C
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kunskapskrav för A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Material
Ni ska sätta er i grupper om 4 personer i vardera grupp. Var och en av gruppens medlemmar ska ta fram en nyhet och skriva ner en text som tar ut det viktigaste ur den valda nyheten. Gruppen ska sedan ställa samman det som var och en av medlemmarna i gruppen tagit fram till ett manus. Gruppen ska sedan tillsammans spela in ett nyhetsprogram med en tjänst som heter Vocaroo.

När läraren fått in alla gruppers inspelningar så kommer läraren fördela ut en annan grupps inspelning till er digitalt. Ni ska sedan utifrån frågan: Vad är bra och vad kan bli bättre med era kamraters inspelning? spela in en ljudfil med feedback till den tilldelade gruppens nyhetsprogram. Även detta ska lämnas in till läraren. När ni är klara med detta ska ni ta en av de nyheter som ni har valt ut i gruppen och fundera över er egen syn på den nyhet som ni har valt ut för detta bland de som ingick i ert nyhetsprogram och skriva en halv A4-sida där ni kort reflekterar över er egen syn på den utvalda nyheten. Även detta ska lämnas in till läraren.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.