Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna får arbeta med begreppen integration och segregation och redovisa detta arbete muntligt. Eleverna får också jobba med immigrationen till Sverige i samband med arbete inom ramen för denna del av ämnet Samhällskunskap.

Titel
Muntligt om integration och segregation

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Samhällskunskap

Moment
Individer och gemenskaper

Förmågor

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Material
I arbetet med integration och segregation ska ni först reda ut vad begreppen integration och segregation betyder. Detta kommer ni göra genom genomgångar och genom att ni själva söker information online. Använd de anteckningar ni tagit i samband med genomgångar om begreppen integration och segregation samt det ni själva hittar online när ni söker information och skapa en presentation med Prezi där ni förklarar begreppen segregation och integration kortfattat. Vidare ska ni söka information om immigrationen till Sverige under 1900-talet och under 2000-talet och plocka ut några viktiga punkter som ni tycker sammanfattar immigrationen till Sverige under 1900-talet och 2000-talet. För in dessa punkter i er Prezi presentation. Prezi presentationen tas fram i grupp om 2 och 2 eller 3 och 3 i vardera grupp. Använd er Prezi presentation för att redovisa ert arbete muntligt. Den muntliga presentationen bör inte vara mer än fem minuter lång.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.