Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften arbeta med begreppen integration och segregation. Två begrepp som är viktiga för att förstå dagens samhälle. I det här fallet ska resultatet presenteras i form av en infographic som sammanfattar det eleverna kommit fram till.

Titel
Infographic om integration och segregation

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Samhällskunskap

Moment
Individer och samhälle

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta två och två. Ni ska till att börja med parvis ta er igenom det material ni redan har om begreppen integration och segregation. Det kan till exempel handla om att repetera det som tagits upp på lektion om dessa begrepp. Ni ska därefter använda er av en tjänst som heter Canva för att skapa ett snyggt digitalt blad (Infographic) där ni förklarar begreppen integration och segregation utifrån den information som ni har fått av läraren och utifrån material som ni själva tar fram till exempel via sökningar på nätet.

Ni laddar därefter upp era digitala blad (infographics) till den Google grupp som läraren har anvisat er till. Läraren kommer nu att tilldela er en annan grupps infographic som ni ska ge feedback på utifrån frågan: Vad tycker ni är bra och vad kan förbättras i den infographic som era kamrater har gjort och vad kan ni lära inför framtiden av era kamraters arbete? Skriv en kommentar under den tilldelade gruppens infographic i Google gruppen. Feedbacken ni gör kommer vara en del av bedömningen av ert arbete, men tonvikten kommer ligga på innehållet i ert digitala blad (infographic).

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.