Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: I den här uppgiften ska eleverna få arbeta med en etisk fråga som berör användningen av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med sociala medier användning. Frågan kopplas till pliktetiken och konsekvensetiken.

Titel
Välj en etisk fråga om sociala medier!

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Religionskunskap

Moment
Etik och moral

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Kunskapskrav för E
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav för C
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Material

I den här uppgiften ska ni arbeta två och två eller tre och tre. Bilda grupper om två och två eller tre och tre. Sätt er sedan i era respektive grupper och fundera och diskutera fram en etisk fråga som berör användande av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som finns med att använda sig av sociala medier. Be läraren om ett godkännande av er fråga innan ni börjar arbeta med frågan. När ni fått lärarens godkännande för er etiska fråga så skall ni skriftligt besvara frågorna nedan.

  • Hur skulle en pliktetiker resonera i den etiska fråga som ni har valt om användandet av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med användningen av sociala medier?
  • Hur skulle en konsekvensetiker resonera i den etiska fråga som ni har valt om användandet av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med användningen av sociala medier?
  • Hur resonerar ni själva i den etiska fråga om användandet av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med användning av sociala medier?

När ni är klara så ska ni lämna in era svar skriftligt till läraren för bedömning.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.