Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: I den här uppgiften ska eleverna titta på den aktuella samhällsfrågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån ett etiskt perspektiv. Eleverna kommer få studera hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i den här frågan.

Titel
Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Religionskunskap

Moment
Etik och moral

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Kunskapskrav för E
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav för C
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav för A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Material
I debatten om Internet har en hel del kretsat kring frågor som berör upphovsrätten. Det har handlat om huruvida det bör vara tillåtet att fildela upphovsrättsskyddat material eller inte. I den här uppgiften ska ni få möjlighet att jobba med frågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån de etiska teorier som ni har läst om. Uppgiften i detta fallet ska göras individuellt. Börja med att gå igenom det material som ni fått av läraren om de olika etiska modellerna/teorierna.

Redogör med dina egna ord för de etiska modellerna/teorierna (främst pliktetik och konsekvensetik) och resonera sedan kring hur en pliktetiker respektive en som företräder konsekvensetiken skulle se på frågan om huruvida det är okej eller inte att fildela upphovsrättsskyddat material på Internet. Skriv ner ditt svar i ett dokument och lämna in det till läraren utifrån lärarens instruktion.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.