Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska arbeta med en berättelse från den fornnordiska religionen. Eleverna ska återberätta berättelsen med sina egna ord och de ska även arbeta med att illustrera berättelsen genom att rita en bild till berättelsen. Här kommer estetiska lärprocesser in.

Titel
Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Nivå
Åk 4-6

Ämne/kurs
Religionskunskap

Moment
Fornnordisk religion

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa och sin förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Kunskapskrav för E
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. (Red. anm.: Notera att det är samma kunskapskrav här på E-nivå, C-nivå och A-nivå).

Kunskapskrav för C
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Kunskapskrav för A
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta två och två i grupp. Ni ska välja en av de berättelser från den fornnordiska religionen som vi antingen har gått igenom under lektionstid eller som ni själva hittar via Internet. Visa läraren vilken berättelse ni har valt innan ni börjar. Skriv ner vad berättelsen som ni har valt från den fornnordiska religionen handlar om i ett dokument eller på ett papper. Rita tillsammans en bild antingen för hand eller i datorn som ni tycker beskriver vad berättelsen handlar om. Lämna in både text och bild till läraren efter lärarens instruktioner.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.