Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska här arbeta med att ta ut det viktigaste i två berättelser, en från fornnordisk religion och en från samisk religion. Eleverna ska också utifrån det som de plockat ut från berättelserna skapa en egen berättelse. Eleverna får också jobba med estetiska lärprocesser då de ska illustrera den samiska religionens berättelse och den egenskapade berättelsen med bilder som de själva skapar analogt eller digitalt.

Titel
Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Nivå
Åk 4-6

Ämne/kurs
Religionskunskap

Moment
Fornnordisk religion

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa och sin förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Kunskapskrav för E
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. (Red. anm.: Notera att det är samma kunskapskrav här på E-nivå, C-nivå och A-nivå).

Kunskapskrav för C
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Kunskapskrav för A
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Material
Ni ska arbeta två och två eller tre och tre med den här uppgiften. Tanken är att ni ska välja ut en berättelse från fornnordisk religion och en berättelse från äldre samisk religion. Ni ska den här gången välja ut dessa två berättelser genom att söka efter berättelser från fornnordisk religion och äldre samisk religion på Internet. Skriv sedan ner vad de två berättelserna handlar om på ett papper eller i ett dokument.

Ta sedan de anteckningar som ni har gjort från era två respektive berättelser inom fornnordisk religion och äldre samisk religion och använd era anteckningar som underlag för att forma en egen berättelse. Skriv ner er egna berättelse när den är klar på ett papper eller i det dokument ni tidigare använde för att skriva ner vad era två utvalda berättelser handlade om. Rita två bilder tillsammans för hand eller i datorn. Den ena bilden ska beskriva den äldre samiska religionens berättelse och den andra bilden ska beskriva den berättelse som ni själva skapade. Lämna in text och bild till läraren. Glöm inte att skriva namn på allt ni lämnar in.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.