Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage om Wicca rörelsen. Eleverna får fördjupa sig i Wicca rörelsen men också jämföra Wicca rörelsen med New Age och med någon världsreligion samt resonera kring frågan om Wicca rörelsen är en demokratisk rörelse eller inte.

Titel
Wicca rörelsen i ljud

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Religionskunskap 2

Moment
Nyreligiositet

Centralt innehåll
Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument.

Kunskapskrav för C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument.

Kunskapskrav för A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Material
Ni ska arbeta tillsammans två och två i grupper i den här uppgiften som kommer att handla om Wicca-rörelsen. Ni ska tillsammans i era respektive grupper ta fram ett underlag för ett reportage om Wicca rörelsen som ni senare ska spela in i ljud. Ert manus för det inspelade reportaget ska behandla följande delar: a) vad som är utmärkande för Wicca rörelsen b) vilka eventuella likheter och skillnader som finns mellan Wicca rörelsen och en av de fem världsreligionerna (här väljer ni vilken ni vill jämföra Wicca rörelsen med) c) vilka eventuella likheter och skillnader som finns mellan Wicca rörelsen och New Age och d) en reflektion över frågan: Är Wicca rörelsen en demokratisk rörelse eller inte?

När ni har framme manus för ert reportage ska ni byta manus med en annan grupp som också är klara. Ge varandra feedback utifrån frågan: Vad är bra och vad kan förbättras sett till innehållet i texten som ni har fått från era klasskompisar i den grupp ni bytt manus med? Använd den feedback som ni får för att förbättra ert manus. När ni är klara med detta ska ni använda manus för att spela in reportaget om Wicca rörelsen. Här kan ni till exempel använda er av Vocaroo som är en tjänst för att spela in ljud.  Det färdiga manuset och det inspelade reportaget lämnas sedan in till läraren för bedömning i enlighet med lärarens instruktion.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.