Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska här arbeta med Scientologikyrkan. Eleverna ska skapa en infographic som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om Scientologikyrkan. Eleverna ska också få reflektera över frågan om Scientologikyrkan är en demokratisk organisation eller inte.

Titel
Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Religionskunskap 2

Moment
Nyreligiositet

Centralt innehåll
Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument.

Kunskapskrav för C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument.

Kunskapskrav för A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Material
Scientologikyrkan är en av de mer kända nya religiösa rörelserna och det är denna vi ska arbeta med här. I det här fallet ska du arbeta enskilt. Utgå från den kunskap som du har fått med dig från lektionstid om Scientologikyrkan och information som du själv hittar via nätet och använd en tjänst som heter Canva för att skapa en infographic där du tydligt sammanfattar vad som utmärker Scientologikyrkan. Använd denna infographic som underlag sedan för att presentera kort vad du har kommit fram till om Scientologikyrkan för klassen. Din presentation bör vara ca 2-4 minuter lång. Infographic lämnas till läraren för att vara en del av bedömningsunderlaget. Skriv sedan en kortare text där du utifrån de kunskaper du har fått med dig från lektionstid, från att ha lyssnat på andras muntliga presentationer och egna efterforskningar om Scientologikyrkan reflekterar över om Scientologikyrkan är en demokratisk organisation eller inte. Texten ska även den lämnas in till läraren för bedömning.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.