Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna får studera New Age utifrån ett jämförande perspektiv. Eleverna ska bland annat titta på likheter och skillnader mellan hur New Age ser på universum och naturen i förhållande till kristendomen och hinduismen. Arbetet ska leda fram till en wiki som har temat New Age – ett jämförande perspektiv med två världsreligioner.

Titel
New Age – en jämförande wiki

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Religionskunskap 2

Moment
Nyreligiositet

Centralt innehåll
Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument.

Kunskapskrav för C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument.

Kunskapskrav för A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Material
I den här uppgiften ska ni arbeta tre och tre eller fyra och fyra. Ni ska tillsammans i era respektive grupper ta fram en wiki sida som handlar om New Age. Wikin ska baseras på de kunskaper som ni har fått med er från undervisningen om New Age och på material som ni själva hittar i böcker, på webben och i potentiellt andra källor. Wikin ska ha en förstasida där ni kort beskriver vad wikin ska handla om och vem ni är som står bakom wikin. Wikin ska utöver detta ha fyra stycken undersidor till förstasidan. Dessa sidor ska fokusera fyra olika teman av New Age (ett tema per sida). Det första temat ska vara New Age – en introduktion. Här introducerar ni läsaren till New Age, vad som utmärker New Age och New Age historia.

Det tre teman i övrigt som ska behandlas på wikin är New Age syn på universum, New Age syn på människan och New Age syn på naturen. Ni ska i respektive av dessa tre teman beskriva New Age syn på universum, naturen och människan samt jämföra New Age syn på universum, naturen och människan  med synen på universum, naturen och människan inom kristendomen och inom hinduismen. Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan New Age syn på universum, naturen och människan och den syn på universum, människan och naturen som finns inom kristendomen respektive hinduismen?

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.