Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Wiki om Romarriket

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna får här tillfälle att fördjupa sig i Romarriket genom att skapa en egen wiki kring den historiska utvecklingen i Romarriket i grupper. Eleverna har en relativt stor frihet här att utforma wikins innehåll om än att vissa saker som Romarrikets uppgång och fall måste finnas med.

Titel
Wiki om Romarriket

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Historia

Moment
Antiken

Förmåga
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Material
I den här uppgiften ska du få fördjupa dig inom Romarriket och dess historia. Börja med att ta del av det material om Romarriket som du redan har i form av det du fått av läraren och sök sedan även egen information om Romarrikets historia för att ytterligare fördjupa dina kunskaper inom Romarrikets historia inför det grupparbete som ni ska göra här. För anteckningar under processen som du söker information på egen hand om Romarrikets historia och ta med dessa anteckningar in i grupparbetet sedan.

Ni ska arbeta 2-4 elever i vardera grupp. I den här uppgiften ska ni arbeta fram en wiki som handlar om Romarrikets historiska utveckling. Ni ska beröra teman och aktörer som den romerska republiken, den romerska kejsartiden, Julius Caesar och Romarrikets sönderfall men är utöver det relativt fria i hur ni väljer att utforma er wiki utifrån hur ni i gruppen vill att den ska se ut. För att skapa en wiki kan vi använda tjänster som till exempel PBWorks.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.