Fredrik Karlsson

Geografi åk 7-9: Vind och solenergi

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska här undersöka i sitt egna närområde hur det ser ut med solceller och fundera kring vad som kan göra att det finns gott om eller ont om uppsatta solceller i deras område. Eleverna ska också ta reda på var närmaste vindkraftverk finns i förhållande till där de bor och några fakta om detta. Sist får eleverna reflektera över vindkraftens fördelar och nackdelar.

Titel
Sol- och vindenergi

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Geografi

Moment
Förnybar energi

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Kunskapskrav för E
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Kunskapskrav för C
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Kunskapskrav för A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Material

I den här uppgiften ska ni arbeta enskilt och uppgiften går ut på att du ska besvara ett antal frågor som berör solenergi och vindkraft. Frågorna som skall besvaras av dig i skrift finns nedan. Läs igenom frågorna noga och besvara dem sedan med dina egna ord.

1) Gå en runda i ditt närområde och se hur många hushåll som har satt upp solceller på taket. Hur många hushåll i ditt område har solceller på taket? Varför tror du att så få eller så många, beroende på hur det ser ut i ditt närområde, har valt att sätta upp eller inte sätta upp solceller?

2) Kolla upp var du har ditt närmaste vindkraftverk. Var ligger det närmaste vindkraftverket i relation till där du bor? Ta reda på minst fyra fakta om det vindkraftverk som du har närmast dig där du bor och skriv ner dem som en del av svaret på denna fråga.

3) Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med vindkraft (ett tips kan vara att fundera kring hur de påverkar din egen bild av landskapet och hur de påverkar de människor som bor intill dem)? Väger fördelarna eller nackdelarna med vindkraften över för dig? Motivera varför fördelarna eller nackdelarna med vindkraften väger över för dig.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.