Fredrik

Kunskapsvägen i skolan – mellan AI och exponentiell kunskapsutveckling

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I skoldebatten talas det ofta om kunskap. Kunskap ska vara i fokus. Faktakunskaper ska få en ökad betoning enligt en del medan andra menar att det är mer av förmågor vi behöver. Låt oss fundera på denna debatt utifrån ett digitalt perspektiv. Å ena sidan säger IBM:s rapport att Internet of things kommer leda till att mänsklig kunskap fördubblas var 12:e timme. Å andra sidan så har vi redan idag robotar, AI-algoritmer och datorer som är bättre än oss människor på grundläggande basförmågor som läsförståelse i Stanfords tester och vi har Watson som har slagit stormästare i Jeopardy. Detta är en balansgång nu som skolan kommer att behöva gå mellan att balansera å ena sidan faktakunskaper som kommer underlätta för att hantera att mänsklig kunskap fördubblas var 12:e timme och å andra sidan att maskiner redan är bättre än oss på faktakunskaper. Det här blir intressant att följa!

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.