Fredrik

Politik i problem

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Politiken har problem. Med förtroendesiffror där endast 3 procent av de unga i åldern 16-24 år uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för politiska partier och över 60 procent som anger att de har litet eller mycket litet förtroende för politiken har man stora problem. Till det kommer ett ras i medlemmar i de politiska ungdomsförbunden som är ytterst oroande, även om det nog inte ska tolkas som att unga förlorat sitt politiska engagemang, man är bara trött på den seghet som dagens politiska strukturer omges och kännetecknas av.

Det är inte så att politiken kan fortsätta ha huvudet i sanden i de här frågorna. Demokratin står på spel när unga tappar förtroendet för politiken. Jag tror vi behöver fundera på hur vi ska kanalisera det engagemang för politik som finns bland unga. Dessvärre sitter de politiska partierna så låsta i sina gamla positioner att det inte kommer hända inom en snar framtid. Denna låsta position kommer bli deras undergång i ett snabbt föränderligt samhälle om de inte kan bryta densamma.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.