Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (30/3-2018): Nej Odenljung (L) vi har inga destruktiva elever

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Helen Odenljung (L) vill ha en skolakut för “destruktiva elever” och hänvisar bland annat till mobbning problematik. Enligt en undersökning som kom 2007 utfördes var tredje fall av mobbning av lärare mot elever och år 2009 kom ännu en som visade att 40 procent av alla anmälningar till BEO berörde vuxna som kränker elever.

Ska vi införa en vuxenakut för att hantera vuxna som kränker elever Odenljung eller ska den här typen av akutverksamhet bara gälla barn och unga? Det verkar också som om vi verkligen behöver uppdatera vår syn på barn och unga om vi talar om “destruktiva elever”. Det finns inga barn och unga som är destruktiva. Däremot har vi alltför många barn och unga som av olika anledning känner oro och som inte känner sig hemma i skolan. Det problemet måste vi lösa. Inte beskylla eleverna för problem som vi vuxna har ansvar för.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.