Home»Notiser»Aktuell omvärldsbevakning (30/3-2018): Nej Odenljung (L) vi har inga destruktiva elever

Helen Odenljung (L) vill ha en skolakut för “destruktiva elever” och hänvisar bland annat till mobbning problematik. Enligt en undersökning som kom 2007 utfördes var tredje fall av mobbning av lärare mot elever och år 2009 kom ännu en som visade att 40 procent av alla anmälningar till BEO berörde vuxna som kränker elever.

Ska vi införa en vuxenakut för att hantera vuxna som kränker elever Odenljung eller ska den här typen av akutverksamhet bara gälla barn och unga? Det verkar också som om vi verkligen behöver uppdatera vår syn på barn och unga om vi talar om “destruktiva elever”. Det finns inga barn och unga som är destruktiva. Däremot har vi alltför många barn och unga som av olika anledning känner oro och som inte känner sig hemma i skolan. Det problemet måste vi lösa. Inte beskylla eleverna för problem som vi vuxna har ansvar för.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments