Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (26/3-2018): Demokratins svarta hål

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Demokratins svarta hål. Det är starka ord och provocerande ord i titeln. Men det kan inte uttryckas på annat sätt när framtidens väljare i gruppen 15-24 år har så lågt förtroende för politiken som nu. Ungdomsbarometern 2017 pekar på att siffran är 3 procent som har stort eller mycket stort förtroende för politiken och över 60 % som har litet eller inget förtroende för politiken.

Förtroendetappet i politiken är så svårt bland framtidens väljare (de i gruppen 15-24 år) att det är tveksamt om politiken kan återfå förtroende. Ungas frågor om hållbar utveckling, digital utveckling osv. prioriteras inte alls på politisk nivå. Och man har ignorerat ungas röster under så lång tid att förtroendet har eroderat till sådana nivåer att endast 3 procent har stort eller mycket stort förtroende för politiken. Det är ett svart hål som riskerar öppna sig och sluka demokratin. Ett svart hål av bristande tillit, tilltro och förtroende. Situationen måste hanteras nu. Hur smärtsamt det än blir. Vår demokrati står på spel.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.