Home»Inrikes»Aktuell omvärldsbevakning (26/3-2018): Demokratins svarta hål

Demokratins svarta hål. Det är starka ord och provocerande ord i titeln. Men det kan inte uttryckas på annat sätt när framtidens väljare i gruppen 15-24 år har så lågt förtroende för politiken som nu. Ungdomsbarometern 2017 pekar på att siffran är 3 procent som har stort eller mycket stort förtroende för politiken och över 60 % som har litet eller inget förtroende för politiken.

Förtroendetappet i politiken är så svårt bland framtidens väljare (de i gruppen 15-24 år) att det är tveksamt om politiken kan återfå förtroende. Ungas frågor om hållbar utveckling, digital utveckling osv. prioriteras inte alls på politisk nivå. Och man har ignorerat ungas röster under så lång tid att förtroendet har eroderat till sådana nivåer att endast 3 procent har stort eller mycket stort förtroende för politiken. Det är ett svart hål som riskerar öppna sig och sluka demokratin. Ett svart hål av bristande tillit, tilltro och förtroende. Situationen måste hanteras nu. Hur smärtsamt det än blir. Vår demokrati står på spel.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments