Home»Digitalisering»Aktuell omvärldsbevakning (17/3-2018): Maktskiften vid nya informationsteknologier

Det finns en del röster som nu menar att man är besviken över att dialogen mellan politiken och medborgarna inte har stärkts av Internet. Men vi får aldrig den typen av dialog vid sådana här skiften. Snarare händer samma sak med Internet nu som med tryckpressen. Ilska riktas mot den etablerade makten istället. Titta tillbaka i historien och dra lärdom av hur det förra skiftet skedde när tryckpressen kom och vi gick från den katolska kyrkan till nationalstaten som maktfaktor.

De fem stora makteliterna idag är Google, Facebook, Amazon, Apple och Microsoft. The big five. Strax därunder hittar vi bolag som Alibaba. Maktstrukturen finns idag online i 12 så kallade super clouds. Det finns fem i USA. Fem i Kina. 1 i Indien och 1 i Ryssland. Det är där de stora informationsmängderna byggs upp idag. Det är de som sitter på makten idag.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments