Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (17/3-2018): Maktskiften vid nya informationsteknologier

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Det finns en del röster som nu menar att man är besviken över att dialogen mellan politiken och medborgarna inte har stärkts av Internet. Men vi får aldrig den typen av dialog vid sådana här skiften. Snarare händer samma sak med Internet nu som med tryckpressen. Ilska riktas mot den etablerade makten istället. Titta tillbaka i historien och dra lärdom av hur det förra skiftet skedde när tryckpressen kom och vi gick från den katolska kyrkan till nationalstaten som maktfaktor.

De fem stora makteliterna idag är Google, Facebook, Amazon, Apple och Microsoft. The big five. Strax därunder hittar vi bolag som Alibaba. Maktstrukturen finns idag online i 12 så kallade super clouds. Det finns fem i USA. Fem i Kina. 1 i Indien och 1 i Ryssland. Det är där de stora informationsmängderna byggs upp idag. Det är de som sitter på makten idag.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.