Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (6/3 och 7/3): Textbearbetning och kollaborativ hemtentamen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Detta är aktuell omvärldsbevakning för 6/3 och 7/3. Behövde tid att fundera över mitt inläggs innehåll. Därför går det ut dubbelt idag.

Textbearbetning

För Moodle finns det en modul som heter Reflection. Denna modul innebär att man som lärare enkelt kan arbeta med reflektionsgrupper. Arbetet i denna modul inleds med att läraren sätter upp modulen och anger hur många elever som ska vara i respektive grupp (grupper kan skapas manuellt av läraren eller genom att eleverna får välja vilken grupp de vill vara i). Eleverna får sedan en text som de ska läsa. Det kan till exempel handla om en faktatext eller en debattartikel, men kan lika gärna vara någon annan typ av text. När eleverna har läst texten ska de i enlighet med de instruktioner som de fått skriva en enskild reflektion kring den text de har läst. När var och en av eleverna i en grupp har lämnat in sin reflektion så kommer deras bidrag att göras om till foruminlägg i ett forum som är specifikt för respektive grupp elever. Processen att göra om elevernas reflektioner till foruminlägg och skapandet av ett forum för gruppen gör Moodle automatiskt.

Eleverna kan nu kommentera varandras reflektioner över den text som de har fått att arbeta med. När en elev har gett minst en kommentar till var och en av de andra eleverna i gruppen får eleven automatiskt möjligheten att i modulen bekräfta att denne är klar med uppgiften och därmed är redo att få sitt arbete betygsatt. När eleven bekräftat att denne är klar med uppgiften så återstår bara för mig som lärare att bedöma och betygssätta elevens arbete. För att läraren ska kunna hålla koll på vilka elever som är klara för bedömning/betygssättning så genererar Moodle en lista till läraren över vilka elever som är klara för bedömning och betygssättning. När elever fått bedömningen så tar Moodle automatiskt bort dessa från listan. Eleven kan se bedömning och betygssättning inne i Reflection modulen och i Moodles betygsbok.

Kollaborativ hemtentamen

Del 1a. Kollaborativt arbete

Eleverna kommer till att börja med att få dela in sig i olika grupper i Moodle. Beroende på hur stor klassen är så kan antalet medlemmar i respektive grupp variera. Det exakta antalet elever som kan delta i en grupp är enkelt att ställa in i Moodle. Elever som inte under utsatt tid har placerat sig i en grupp kommer jag som lärare att gå in och sätta in i en grupp i Moodle manuellt. Eleverna kommer sedan få två uppgifter som ska lösas tillsammans i gruppen genom samarbete online. Samarbetet kommer att äga rum på två sätt. Dels kommer eleverna att samarbeta i en wiki som är inställd så att det endast är gruppmedlemmarna i respektive grupp och läraren som kan se gruppens wiki och dels kommer eleverna ha tillgång till ett forum som fungerar på samma sätt som wikin där de kan diskutera.

Del 1b. Individuellt arbete

Eleverna kommer här att få två frågor att besvara individuellt. Den här delen av hemtentan lämnas in i PDF-format i en av Moodle:s inlämningsmappar som läraren har satt upp på förhand. Eleverna kommer sedan att få formativ bedömning på denna del.

Del 2. Kamratfeedback i gruppen

Läraren kommer inför denna del ha satt upp ett forum som funkar på samma sätt som det forum som användes under den första delen av hemtentamen. Eleverna ska i detta forum lägga in sina individuella svar från del 1b i hemtentamen som inlägg. Eleverna ska skriva minst en kommentar till var och en av de andra gruppmedlemmarnas inlägg där fokus blir en diskussion kring innehåll (Vad är bra? Vad är mindre bra? Varför är det bra eller mindre bra? Hur kan det som inte är bra bli bättre?) och svara på det som kommer på sitt egna inlägg från andra. Men det finns en skillnad mellan detta forum och det forumet som användes i den första delen av hemtentamen. Forumet för denna andra del kommer vara inställd så att eleven måste publicera sitt egna inlägg innan denne får ta del av vad de andra eleverna i gruppen har skrivit och därmed också kunna skriva kommentarer till de andra i gruppen.

Bedömning och betygssättning

Alla ovanstående delar kommer att bedömas och utgör tillsammans en grund för betyget på examinationen. Det är dock som så att alla tre delar vid bedömningen måste anses vara av sådan kvalitet att de minst når upp till kunskapskraven för E för att betyget på examinationen som helhet ska kunna bli E.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.