Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (4/3-2018): Loggar i Moodle

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Den första typen av loggar går under namnet logs och här kan man till exempel välja att se när en elev senast var inne i en specifik aktivitet i en kurs. Men man kan också välja andra inställningar som att man vill se vad någon elev eller alla elever för den delen också höll på med i en kurs under en viss dag i en kurs för att nu nämna ännu ett exempel på hur man som lärare kan använda sig av den här typen av loggar i en kurs.

Det andra typen av loggar som man kan komma åt i Moodle är det som kallas för Live Logs. Live Logs innebär att jag som lärare kan se vad olika elever har haft för sig i min kurs den senaste timmen. Den tredje typen av loggar som finns i Moodle heter Activity report. Med activity report kan jag se hur många som har besökt en viss aktivitet i min kurs och när aktiviteten senast besöktes. I den fjärde typen av loggar i Moodle kan jag se aktiviteten i forum och inlämningsmappar för respektive elev i min kurs. Detta innebär att jag kan se om enskilda elever är aktiva i exempelvis forum diskussioner eller inte och jag kan även härifrån skicka ett meddelande till respektive elev om denne inte varit delaktig i diskussionen och påminna eleven om vikten av att vara delaktig i diskussionen.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.