Aktuell omvärldsbevakning (4/3-2018): Loggar i Moodle

Aktuell omvärldsbevakning (4/3-2018): Loggar i Moodle

Den första typen av loggar går under namnet logs och här kan man till exempel välja att se när en elev senast var inne i en specifik aktivitet i en kurs. Men man kan också välja andra inställningar som att man vill se vad någon elev eller alla elever för den delen också höll på med i en kurs under en viss dag i en kurs för att nu nämna ännu ett exempel på hur man som lärare kan använda sig av den här typen av loggar i en kurs.

Det andra typen av loggar som man kan komma åt i Moodle är det som kallas för Live Logs. Live Logs innebär att jag som lärare kan se vad olika elever har haft för sig i min kurs den senaste timmen. Den tredje typen av loggar som finns i Moodle heter Activity report. Med activity report kan jag se hur många som har besökt en viss aktivitet i min kurs och när aktiviteten senast besöktes. I den fjärde typen av loggar i Moodle kan jag se aktiviteten i forum och inlämningsmappar för respektive elev i min kurs. Detta innebär att jag kan se om enskilda elever är aktiva i exempelvis forum diskussioner eller inte och jag kan även härifrån skicka ett meddelande till respektive elev om denne inte varit delaktig i diskussionen och påminna eleven om vikten av att vara delaktig i diskussionen.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments