Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (1/3-2018): Reflektion kring informationssökning i skolan

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Felet ligger inte i att eleverna får arbeta och söka information själva. Felet ligger som jag ser det i att vi inte på ett bra sätt har erbjudit den handledning som behövs för detta. Man har försökt behålla lärarrollen såsom den alltid sett ut samtidigt som eleverna fått mer av eget arbete och blivit mer aktiva deltagare i undervisningen.

Det är som jag ser det oerhört centralt att vi får mer av handledarutbildning i den lärarutbildning som nu ska införas. Det handlar inte minst om att vi på ett bättre sätt måste kunna möta elevernas allt större krav på just handledning och individualiserat lärande, inte minst i samband med de större arbetena såsom projektarbetet i gymnasieskolan.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.