Aktuell omvärldsbevakning (1/3-2018): Reflektion kring informationssökning i skolan

Aktuell omvärldsbevakning (1/3-2018): Reflektion kring informationssökning i skolan

Felet ligger inte i att eleverna får arbeta och söka information själva. Felet ligger som jag ser det i att vi inte på ett bra sätt har erbjudit den handledning som behövs för detta. Man har försökt behålla lärarrollen såsom den alltid sett ut samtidigt som eleverna fått mer av eget arbete och blivit mer aktiva deltagare i undervisningen.

Det är som jag ser det oerhört centralt att vi får mer av handledarutbildning i den lärarutbildning som nu ska införas. Det handlar inte minst om att vi på ett bättre sätt måste kunna möta elevernas allt större krav på just handledning och individualiserat lärande, inte minst i samband med de större arbetena såsom projektarbetet i gymnasieskolan.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments