Home»Inrikes»Aktuell omvärldsbevakning (14/2-2018): Arbetsförmedlingen bör läggas ner

Arbetsförmedlingen kritiseras i en egen undersökning hårt. Myndigheten är stelbent, långsam, svår att få kontakt med och många ser inte ens behovet av densamma. Återigen riktas alltstå stenhård kritik mot Arbetsförmedlingen. De förbättringsåtgärder som man talar om lär knappast räcka. Förtroendet är nere i botten. Jag tror snarare på att Arbetsförmedlingen ska läggas ner än de åtgärder som nu föreslås. Det finns inget förtroende kvar hos allmänheten för myndigheten och utan allmänhetens stöd blir det svårt. Man ska betänka att det faktiskt är allmänheten som betalar myndigheten via skattesedeln.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments