Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (7/2-2018): Google och Facebook – Internet i Afrika

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Google och Facebook kommer bli våra nya Internet operatörer. Dessa två bygger redan idag lösningar med till exempel ballonger som ger Internet. Man skickar Internet ballonger till de delar som inte har Internet idag.

Det här är enormt viktigt för att vi ska få fler online och få fler att bli en del av det globala community som Internet innebär. Jag välkomnar och tror på det här. Men låt oss också fundera över vad det innebär att bolag som vi idag har en relation med som Internet operatör snart kan vara historia.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.