Mindre gnäll och mer innovation kring mobiler i skolan tack!

Mindre gnäll och mer innovation kring mobiler i skolan tack!

Jag är utbildad lärare inom de samhällsorienterade ämnena men har utöver det också en utbildning inom IT och lärande området och vill här och nu deklarera att jag inte står bakom de mobilförbud som har införts i skolan. Jag kan inte längre vara tyst i de här frågorna därför att det handlar om barn och unga som lever sina liv online idag. Det handlar om barn och unga som ser den digitala världen som den riktiga världen. Det är där de bygger sin identitet. Det är där de kommer spendera 10 h om dagen i interaktion med digital teknologi.

Det är denna generation vi har och kommer få in i våra klassrum. Det är den generationen som vi inom skolan ska möta och utbilda för framtiden. Mobilen är det sättet på vilken den här generationen kommunicerar och det är dit vi också måste ta oss om vi vill möta dem. Om vi vill distansera oss från en generation som ser den digitala identiteten som viktigare än den reella identiteten och som kommer lägga 10 h per dygn på interaktion med digital teknologi då är det en alldeles utmärkt idé att beslagta och förbjuda mobiler. Om vi distanserar oss från de vi är i skolan för, hur ska skolan kunna utföra sitt uppdrag då? Kan vi tala om oss själva som experter på lärande när vi själva vill förbjuda snarare än att lära oss förstå barn och ungas förändrade medievanor?

Det är hög tid att sluta gnälla om att barn och unga använder sina smarta telefoner och fundera över hur vi på bästa sätt ska driva innovation inom utbildningsväsendet. Och så som ett svar till en aktuell artikel i Expressen på temat om mobilförbud: Jag känner inte igen mig i bilden att ett ifrågasättande av beslut om beslagtagande av mobiler eller förbud mot mobiler på något sätt skulle undergräva min auktoritet som lärare. Det som undergräver min auktoritet och mitt förtroende är att inte ta barn och ungas förändrade verklighet och förändrade medievanor på allvar. Det riskerar allvarligt att skada relationerna till en ung digital generation.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments