Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (2/2-2018): Bedrövad över tonen på skoltwitter

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Det här är ärligt talat ett inlägg som jag hoppades att jag aldrig skulle behöva skriva. Men nu har det gått för långt. Det är inte längre möjligt att föra viktiga diskussioner i det offentliga rummet på Twitter om skolan och viktiga samhällsfrågor kring skolan. Om man vill diskutera framtiden för skolan är Twitter ett omöjligt media att vara på. Detta beror på en mobb på Skoltwitter som idag när som helst kan skapa drev mot vem som helst på Twitter.

En mobb på Skoltwitter använder varandra för att få stor spridning på sina inlägg dessutom. Skriver man något de inte gillar eller tycker är provocerande så går drevet omgående mot dig. Det är med sorg jag tvingas konstatera att skoldebatten idag inte längre går att föra på Twitter. Vi pratar om lärarbrist i Sverige. Men det är bara ett symptom på ett allvarligare problem: Hur vi behandlar varandra i det här landet i frågor rörande skolan.

Jag har läst åtskilliga artiklar om att skolan behöver få förtroende och tilltro från allmänheten och från föräldrar. Tycker vi att förtjänar det förtroendet och den tilltron med den debatton som är i ett offentligt rum på Twitter i skoldebatten just nu? Vår verksamhet ska bygga på en demokratisk värdegrund vi inte klarar av att leva upp till själva i skoldebatten. Om vi inte klarar den demokratiska värdegrunden i skoldebatten mellan personer involverade på olika sätt i frågor rörande skolan, hur ska vi då kunna fostra demokratiska samhällsmedborgare?

Den här frågan handlar om förtroendet för skolan som institution. Den här frågan handlar om tilltron till skolan som institution. Det här handlar om tilltron till att vi klarar av demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det här var ingen rolig aktuell omvärldsbevakning att skriva. Men nu är den skriven. Och jag hoppas slippa skriva fler texter av den här karaktären. För det är verkligen inte roligt.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.