Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (31/1-2018): Filmningar i smyg i klassrum

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Frågan om sändningar i smyg från klassrummen kommer upp lite då och då och det kan vara bra att ta upp den här frågan tänker jag. Den första instinktiva idén som förmodligen kommer upp är att man ska förbjuda mobiler och liknande enheter med kameror vars bilder och video sedan hamnar på sociala medier som Snapchat eller Periscope som var aktuell för något år sedan.

Då tycker jag man ska fundera en gång till. Världen har aldrig någonsin varit så öppen och transparent som den är nu med Internet. Men hur öppna och transparenta mot omvärlden är vi de facto i skolan egentligen i förhållande till den värld vi lever i idag med all världens samlade information tillgänglig online? Och: Vilka kanaler erbjuder vi elever som känner ett behov av att agera whistleblowers inifrån skolan kring beteenden och bemötanden som de upplever på ett obehagligt sätt?

Jag tror nämligen inte att det här med smygfilmningar i klassrummen handlar om att elever vill kränka lärare utan att de vill skicka en tydlig signal till oss vuxna om att det a) inte är tillräcklig öppenhet och transparens i den verksamhet de tillbringar stora delar av sin vakna tid i och b) att vi vuxna inte tillhandahåller kanaler där elever kan agera whistleblowers inifrån skolan.

Men det är också uppenbart för mig att vi inte tillräckligt diskuterat frågor rörande etik och moral i förhållande till medier som Periscope där man inför stor publik kan sända live online. Inför detta faktum måste även jag förhålla mig självkritisk. Detta har inte varit mitt fokus i diskussionen om skolan och i undervisningsmaterial heller. Här finns det viktiga frågor att ställa och diskutera tillsammans med eleverna.

Vi vuxna måste föra en kontinuerlig dialog med unga om de här frågorna på deras villkor. Framförallt handlar det om att vi vuxna måste bli mycket bättre på att lyssna på barn och unga. Många gånger finns det varningssignaler att sådana här smygsändningar kan komma igång långt tidigare som en följd av att något hänt till exempel. Det är viktigt att vi tar ansvar i ett nytt medielandskap.

Jag förstår till fullo det obehag som sådana här sändningar kan medföra men ledarskap handlar också om att våga ta diskussionen och våga driva även de svåra frågorna utan att ta enkla vägar ut som att beslagta mobiler eller förbjuda mobiler. För det är en enkel lösning som inte är hållbar i längden. Redan idag har vi dessutom kameror som är i storleken av en skjortknapp. Det är mycket svårt att se hur vi skulle kunna förhindra kameror i våra klassrum. Av den anledningen väljer jag att bejaka utvecklingen istället för att motverka utvecklingen.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.