Home»Digitalisering»Aktuell omvärldsbevakning (30/1-2018): Skolan – innehåll och global konkurrens

Den som tycker att det fria skolvalet är problematiskt bör snabbt tänka om. För om den konkurrens som friskolor har inneburit är problematiskt så har vi allvarliga problem. Att vi har konkurrens mellan skolor är den lilla frågan här. Den stora frågan är hur skolan alls ska konkurrera om barn och ungas uppmärksamhet där vi har global konkurrens från aktörer som Facebook, Google, Apple, Amazon, Alibaba, Instagram, Netflix, Youtube och så vidare. Vilket innehåll är det skolan ska konkurrera med mot dessa nätjättar?

På 10-15 års tid har även kartan för vad det är för innehåll skolan behöver utveckla för att möta en ung digital generation ritats om totalt. Bara för att ta ett typexempel på hur radikal den här förändringen är så vet vi idag att unga kommer att lägga 10 000 h bara på spel tills de fyller 21 år gamla. Det är ca 1 000 timmar mer än vad de lägger i hela den svenska grundskolan och gymnasieskolan tillsammans. Bara på Youtube läggs det upp 300 h video i minuten. Om jag håller en lektion på 1 h så hinner det laddas upp 18 000 h video på Youtube under den lektionen. Det ska till ett väldigt välplanerat och väl uttänkt lektionsupplägg för att kunna upprätthålla motivationen hos elever som är vana vid en sådan miljö.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments