Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (28/1-2018): Digital reflektion kring terrorism/brottslighet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Den 11 september 2001 kraschar två plan in i World Trade Center och ett plan kraschar in i Pentagon. Attacken mot World Trade Center och Pentagon 2001 är ett exempel på vad vi sett vid åtskilliga tillfällen efter det också nämligen hur personer eller grupper av personer tar och kombinerar interaktiva medier med idéer från gamla samhällsparadigm som borde vara helt irrelevanta för vår tid och parar ihop dem. Genom detta kan man få en explosiv cocktail som kommer stå för krig och terrorism under det 21:a århundradet.

Vi ska dra nytta av alla de möjligheter som Internet innebär men vi måste också ta till oss och förstå att Al-Qaida och IS är lika mycket Internet fenomen som Google och Facebook är. Internet kommer att innebära lika många möjligheter för samhället som det kommer att medföra utmaningar. Det är av den anledningen inte en god idé att fastna i diskussioner om Internet är bra eller inte. Genom digital teknologi kan vem som helst tala med vem som helst i världen och det har blivit lätt att skapa både öppna och slutna grupper för att arbeta tillsammans över gränserna. Detta innebär helt nya utmaningar inom brottsbekämpning då också brottslingar och terrorister kan använda den här typen av kommunikationsmedel.

För att kunna möta upp den organiserade brottsligheten och terrorn i det 21:a århundradet är nyckeln nätverkande organisationer. Kontakter och nätverk har blivit avgörande för att kunna hitta och förhindra brott och terror i det 21:a århundradet. Att bygga en nätverkande struktur och organisation är dock inte enkelt. Detta innebär bland annat att man måste ta till sig att arbetet inte längre sker genom en order uppifrån utan snarare i samverkan mellan polisen på gatan och de nätverk av medborgare som man bygger upp sin organisation kring.

Den djupt problematiska ökande användningen av droger bland unga kommer dessvärre att fortsätta är min bedömning. Det är en mycket problematisk slutsats att dra då vi redan idag har EU:s näst högsta dödlighet i narkotika något som dessvärre kan förvärras ytterliggare. Vi har sett ett skifte mot en liberalisering av droger bland unga därför att de vill få tillgång till många olika personligheter att välja bland för att kunna anpassa densamma till den rådande situationen. Detta är delvis kopplat till den teknologiska förändringen med Internet då fler där ser dig som en intressant person att bygga nätverk och relationer med om du visar upp olika personligheter.

För att kunna komma åt denna problematik behöver vi visa på alternativ till hur man kan skapa olika personligheter och samtidigt ta avstånd från droganvändning. Vi vuxna måste ta tag i den här problematiken innan det här går illa. Det finns idag en stor brist på kunskap om hur digitaliseringen påverkar de här frågorna och detta innebär i realiteten att vi riskerar att inte ta itu med de underliggande orsakerna utan snarare försöka hantera symptomen. Det här är en fråga med potentiellt stor inverkan på och skada för samhället och måste därför hanteras.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.