Fredrik

Reflektion: Skolan – lokal eller global konkurrens och aktör?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Jag menar att vi behöver tänka om för det är en stor skillnad mellan att vara en lokal aktör och att vara en global aktör. Det är stor skillnad mellan att konkurrera på en lokal nivå och på global nivå.
 
Vi kan tala om att det finns konkurrens mellan skolor. Men är det vad konkurrensen handlar om idag? Jag tror inte det. Jag tror vi snarare konkurrerar om barn och ungas tid och dess uppmärksamhet. Och den konkurrensen är global idag.
 
Vi konkurrerar om barn och ungas tid och uppmärksamhet med bolag som Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft och Netflix. Detta är inte några små aktörer utan globala jättar med stora resurser. Man kan tala om att skolans status har sjunkit och statusen på läraryrket försvunnit. Men har vi gjort oss förtjänta av barn och ungas tid och uppmärksamhet idag?
No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.