Fredrik

Revolutionen i Iran

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Det är både skakande och mycket omvälvande bilder som kommer ut från vad som framstår som en Iransk revolution. Jag kan inte tolka situationen på annat sätt än att situationen nere i Iran nu är kaotisk med tusentals och åter tusentals på gatorna som kräver att regimen ska bort. En regim som har terroriserat sin egen befolkning i 30 år håller nu på att falla under trycket från sin egna befolkning. Det är modern historia som skrivs i realtid i vår tid. Det är få av oss som trodde vi skulle få uppleva tider som dessa tror jag när den här världen genomgår en sådan revolution på alla plan.
 
Politiskt kan detta få enorma konsekvenser i regionen. Iran är ett av regionens mäktigaste länder. Ett land som nu är i kaos på hemmaplan. Mitt i en revolution för demokrati och frihet. Vi kommer behöva invänta och se lite vad som händer nu. Men helt klart är att Mellanöstern är i förändring. Kraftig förändring. Mellanöstern skakas om på ett sätt som kanske slutligen också kan leda till att konflikten mellan Palestina och Israel måste hanteras och lösas en gång för alla. 2018 kan mycket väl bli det år när ännu en auktoritär regim försvinner som en följd av en revolution. Förändringsprocesserna kommer att gå allt snabbare är min bedömning. Så även inom politiken och inom maktbalansen i världen. Irans revolution är ett exempel på detta. 
No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.