Fredrik

Reflektion över migrationspolitik: Asylrätten måste värnas

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I två artiklar den senaste tiden har jag skrivit om migration här på Omvärldsbevakaren. Båda artiklarna har handlat om möjligheter och utmaningar med migration i vår tid och om lösningar på integrationen. Såhär skrev jag igår här på Omvärldsbevakaren:

Migrationen till Sverige och EU kommer att bli en stor utmaning också under 2018. Vi ser fortfarande hur människor dör på Medelhavet när de försöker ta sig till Europa. Det är en form av tid för folkvandringar som vi ser för närvarande och den lär inte bli mindre i takt med att klimatet förändras. Jag tror här finns en mycket stor säkerhetsutmaning att hantera för framtiden när väldigt många människor försöker fly från krig, konflikter och klimatförändringar. Samtidigt tror jag faktiskt att det är möjligt att hantera detta, inte minst genom att använda modern teknologi på ett smart sätt, till exempel 3D-skrivare som snabbt kan skriva ut färdiga hus på ca 8 h/hus. Dessa lär bli ännu snabbare i framtiden i takt med teknologins snabba framväxt. Jag tror vi behöver bygga om vår skola och vår bostadsförsörjning utifrån den nya karta som råder i omvärlden nu. Migrationen är en faktor som har ritat om kartan. Det ska vi inte sticka under stol med. Och den innebär både möjligheter och utmaningar för Sverige och för EU.

Min åsikt är som framkommer ovan att det finns både möjligheter och utmaningar med migration och att en balanserad migrationspolitik måste hitta balansen mellan möjligheter och utmaningar med migration. Jag menar dock att asylrätten som är en grundläggande fri- och rättighet i ett demokratiskt samhälle måste värnas och skyddas bättre än idag. Med andra ord: Jag står till fullo bakom rätten att söka asyl. Det är en mänsklig rättighet!

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.