Fredrik

Medieanalys: Tidningarnas affärsmodell

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Tidningarnas affärsmodell hade problem redan innan Google och Facebook kom in på marknaden visar de branschdiagram som har kommit bland annat i USA. Man kan se det i nedgången i annons intäkter som började innan Google och Facebook ens fanns på marknaden. Med tanke på tidpunkten för när annons intäkterna började sjunka är min bedömning att det samspelade med att vi fick kommersiell tv. Annonspengarna började alltså lämna tidningarna för den kommersiella tv-marknaden redan innan Google/Facebook kom in på marknaden.

Google tog inte över marknaden för annonser genom att man gick in och konkurrerade på samma marknad där tidningarna var utan man skapade en helt egen marknad för annonser. I tidningarna får man det man kallar för en lågintensiv exponering, det vill säga man bläddrar igenom tidningen utan att riktigt veta vad som finns på nästa sida och stöter på annonser för ett utifrån konsumenten slumpmässigt valt bolag som gör annonsering i tidningen. Google å sin sida valde att skapa en högintensiv exponering i form av att de visar en annons för en konsument som är ute och letar efter något specifikt. Det skulle till exempel kunna vara att man är ute och letar efter en ny bärbar dator och man får annonser för bärbara datorer. Sedan har annonsörerna bestämt sig för att Googles sätt att göra det på i dagsläget är bättre än det som tidningarna gjorde. Det är alltså inte Google som har förstört tidningarnas affärsmodell, utan annonsörerna därute som bestämt sig för att Google har en bättre modell än tidningarna för dem.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.