Fredrik

Skolan: Konflikten om mobilen – en konflikt mellan två världsbilder

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Under flera år har vi haft en diskussion om den smarta telefonen i skolan. Exemplet med smarta telefoner är ett utmärkt exempel på hur vi nu ser två helt olika världsbilder växa fram. Den ena världsbilden sitter dagens 20-åringar och därunder med. I deras värld är den digitala världen den riktiga världen och den fysiska världen har blivit sekundär. Man har förvandlat den fysiska världen till en lekplats. Det är därför rollspel har exploderat på senare år bland annat. Det är i den digitala världen man skapar sin identitet och det som har värde för en själv och för andra med samma världsbild. Den andra världsbilden har de som är 40 år och därutöver. Där menar man att det är den fysiska världen som är den riktiga världen och den digitala världen är en distraktion som ligger i fickan och bussar på uppmärksamhet.

Dessa två världsbilder krockar nu inom skolan. Frågan om mobiltelefoner är idag det mest uppenbara exemplet på det här. Det är en laddad fråga därför att det här rör en större fråga än huruvida man ska använda smarta telefoner eller inte i undervisningen. Det handlar om hur man ser på omvärlden och den världsbild man själv har och lever med. Det handlar alltså om grunden för hur vi människor uppfattar vår verklighet utifrån våra modeller. För vi människor behöver modeller för att kunna orientera oss i samhället. Har vi inga modeller för hur vi ska orientera oss i en ny tid är risken stor att det blir förvirring och i värsta fall blir det nostalgi. Vi håller krampaktigt fast vid gamla modeller trots att vi egentligen vet att dem inte fungerar längre.

Men vi har ingenting som fungerar för oss och därför vågar vi inte lämna de gamla modellerna då det skulle kräva att vi kastar oss ut i ett kaotiskt hav där vi inte riktigt vet var vi ska eller var vi kommer landa. Å andra sidan är det just de som vågar kasta sig ut i detta hav av kaos och hittar en väg att orientera sig i detsamma som kommer bli vinnare i slutändan. Vi kommer att fortsätta ha konflikter och problem i den här frågan tills vi hittar de modeller som vi behöver för att kunna orientera oss i en omvärld där förändringshastigheten, komplexiteten, rörligheten, oförutsägbarheten och osäkerheten ökar exponentiellt.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.