Home»Notiser»Varför påståendet om betygsinflation när stödet haltar?

Det finns inget stöd för att det skulle råda betygsinflation i skolan i att det finns en skillnad mellan de nationella provens resultat och betygen.

Det står uttryckligen i skolans styrdokument att allt som läraren vet om elevens kunskaper i förhållande till målen ska tas i aktning vid betygssättning och dessutom ska det göras en allsidig bedömning.

Det innebär i klartext att det kan finnas en skillnad mellan ett betyg på NP och ett slutbetyg. Vad exakt är det som är så svårt att förstå massmedia? Eller har man inte ens läst skolans styrdokument?

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments