Fredrik

CV: Kort presentation av mig

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Mitt namn är Fredrik Karlsson. Jag är bosatt i Helsingborg. Jag har sedan jag avslutade min lärarutbildning 2012 arbetat lite som lärare, men mest med att utveckla digitalt material för undervisningsbruk, bland annat i ett projekt som heter Fridtjuv. Jag spelar lite golf på sommaren och har åkt en hel del utförsåkning genom årens lopp på vintern. Jag brinner för digitaliseringen och dess möjligheter i samhälle, skola och industri. Digitaliseringen är ett av mina stora fritidsintressen. Jag är väl insatt i hur man använder sociala medier och har riktat in mig mot barn och ungas förändrade medievanor, vilket bland annat har lett till ett stort intresse för film och spel där jag försöker att hålla mig uppdaterad.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.