Fredrik

CV: Utbildning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Lärarexamen 2012 med inriktning mot Samhällsvetenskap och Religionsvetenskap för grundskolan och gymnasieskolan. Kurser utöver min lärarexamen:

Jag har en bred ämneskompetens inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena (Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Geografi). I min lärarutbildning ingår 120 högskolepoäng inom Samhällskunskap och 90 högskolepoäng inom Religionskunskap. Utöver det har jag läst nedanstående kurser inom Samhällskunskap och inom Religionskunskap:

 • 2008 Kriminologi (7.5 hp)
 • 2009 Indiska religioner (15 hp)
 • 2010 Statsvetenskap: Miljöpolitik (7.5 hp)
 • 2010 Nyreligiositet i religionshistorisk belysning (7.5 hp)
 • 2011 Västerländsk buddhism och japanska nya religioner i väst (7.5 hp)
 • 2015 Livsåskådningar, människosyn och världsbilder (7,5 hp)
 • 2015 Film, våld och världsbilder (7,5 hp)
Jag är mycket intresserad av IT-frågor och pedagogik, speciellt pedagogik kopplat till IT. I detta område har jag också vidareutbildat mig utöver min lärarexamen.
Kurser i Pedagogik och Specialpedagogik:
 • 2010 Pedagogik A (30 hp)
 • 2011 Specialpedagogik A (30 hp)
Kurser i IT och kopplingen pedagogik-IT.
 • 2010 Informatik GR (A): IT och sociala nätverk (3,5 hp)
 • 2013 Informatik GR (A), Open Source: filosofi, framväxt och applikationer (7.5 hp)
 • 2013 Distanspedagogik och lärande (15 hp)
 • 2013 Informatik: Mobilbranschens utveckling och framtid (7.5 hp)
 • 2014 Examensarbete i lärande, kommunikation och informationsteknologi (15 hp): http://www.uppsatser.se/uppsats/47e089a084/
 • 2014 Distansöverbryggande pedagogik (7,5 hp)
 • 2014 Datorspel och lärande I (7,5 hp)
 • 2014 Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb (7,5 hp)

Utöver min samhällsvetenskapliga och religionsvetenskapliga utbildning har jag också läst in 67.5 högskolepoäng inom Historia och 45 högskolepoäng inom Geografi (30 högskolepoäng Kulturgeografi återfinns i min lärarexamen). Nedan finns en lista på vad jag har läst inom Geografi och Historia.

 • 2010-11 Historia A och B (60 hp)
 • 2011 Historia C, Valbart moment (7,5 hp)
 • 2014 Medicin och makt i historisk belysning (7,5 hp)
 • 2014 Vetenskap och samhälle genom historien (7,5 hp)

Vidare har jag också breddat mina kunskaper också utanför det samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet med 45 högskolepoäng inom Fysik. Kurserna inom Fysik finns nedan.

 • 2013 Materialfysik G1N (7,5 hp)
 • 2013 Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs (7,5 hp)
 • 2013 Vardagsfysik G1N (7,5 hp)
 • 2013 Vindkraft – grundkurs (7,5 hp)
 • 2013 Klimatförändringar, jordens resurser och samhället (7,5 hp)
 • 2013 Energi och miljö (7,5 hp)

Jag har som en följd av ovanstående införskaffat behörighet i flera ämnen i grundskolan och gymnasieskolan. En lista över vilka ämnen som jag har lärarlegitimation för att undervisa i finns nedan. Utöver behörigheten för grundskolan och gymnasieskolan har ovanstående kurser också gett mig en stabil kunskapsgrund att stå på för att bevaka och analysera omvärlden.

Gymnasieskolan
Samhällskunskap, Religionskunskap, Pedagogik, Hållbart samhälle, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, Medier samhälle och kommunikation

Grundskolans högstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi

Grundskolans mellanstadium
Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi och Fysik

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.