Fredrik

CV: Erfarenhet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag deltar under perioden aug 2017 till årsskiftet 2017/2018 i ett projekt inom Malmö kommun med målet att ta fram digitalt undervisningsmaterial inom de områden där lärare och elever upplever att elever fastnar. Tanken är också att undervisningsmaterialet skall översättas till olika hemspråk för att underlätta för elever med bristande kunskaper i svenska. Förutom utvecklingen av undervisningsmaterialet är jag också ansvarig för IT-frågor inom projektgruppen och deltar i diskussioner med andra projekt och grupper inom kommunen.

På AGI jobbade jag heltid under perioden maj 2015 – dec 2015 och på timbasis efter behov, varierade mellan heltid och halvtid, under perioden juli 2016 – dec 2016. Min huvudsakliga arbetsuppgift var att utveckla innehåll till den digital lärplattformen Fridtjuv. Fridtjuv är ett kommersiellt digitalt läromedel som består av digitala fria lärresurser och undervisningsmaterial framtagna inom företaget. Jag har framför allt utvecklat lektionsplaneringar och samlat in, granskat och sorterat in lärresurser i Fridtjuvs databas. Jag har också arbetat med administration kring Fridtjuv, haft ansvar för kundsupport och skrivit nyheter till Fridtjuvs nyhetsbrev och nyhetssida. Utöver det har jag också skrivit nyhetsartiklar till webbtidningen 3DP som publicerar nyheter inom industriell 3D-printing.

Jag har under våren 2017 gjort ett mindre antal jobb åt Gleerups där det handlat om att ta fram konkreta uppgifter inom området källkritik och falska nyheter.Jag undervisade på Bellevueskolan i Malmö i en åk 6-7 i SO-ämnena, Svenska och Engelska under höstterminen 2014.

Jag startade 2013 den öppna Facebookgruppen “IKT – Möjligheter och utmaningar”. Tanken med gruppen är att främja en fri och öppen diskussion där alla kan uttrycka sina åsikter kring informations- och kommunikationsteknik i samhället och skolan. Möjligheter, risker, tips på bra verktyg och så vidare är exempel på vad som tas upp och diskuteras här. Gruppen uppmärksammades av Skolvärlden den 8 april 2014 och har mer än 3000 medlemmar.

Jag startade 2011 Facebooksidan “Appar för skolan”. Från 2011-2013 var jag aktiv på sidan och lade in egna inlägg där. Under perioden 2013 till maj 2016 tog jag paus, men besökarna på sidan har varit desto mer aktiva och hållit sidan uppdaterad. I maj 2016 återupptog jag mina inlägg på sidan. Sidan har idag över 850 gilla markeringar på Facebook. År 2012 startade jag en Facebooksida för att bevaka IKT-pedagogik och IKT-verktyg. Efter ett uppehåll 2012-2016 har sidan tagit fart igen och jag publicerar nya inlägg på sidan.

Under 2016 och 2017 har jag byggt upp en sida med hjälp av WordPress som heter Omvärldsbevakaren, som sedan 2016 har haft över 700 000 besökare. Omvärldsbevakaren bevakar områden omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Jag har under många år publicerat material på bloggar, Twitter, LinkedIn och Facebook.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.