Home»CV»CV: Digital kompetens

Digital kompetens

Utbildning inom IT och kopplingen IT-pedagogik.

AGI-Fridtjuv där jag samlade in och producerade digitalt undervisningsmaterial och deltog i administrationen kring Fridtjuv.

Malmö kommun. Utveckling av digitalt undervisningsmaterial, IT-frågor inom projektet och jag har även varit med och drivit en blogg för projektet på Pedagog Malmö.

Sociala medier. Stor erfarenhet av Facebook, LinkedIn, Twitter, bloggar.

Har byggt egen hemsida, Omvärldsbevakaren, i WordPress med hjälp av en kommersiell mall. Här bevakar jag bland annat vad som händer inom politik, digitalisering och media.

Har byggt denna sida med mitt CV i WordPress med hjälp av Divi builder, som är ett verktyg för att designa webbsidor.

När det gäller datorer, surfplattor och telefoner har jag erfarenheter av de flesta system, Microsoft (Windows), Apple (Mac, iOS, AppleTV), Google (Android, Chromebook), Linux. Jag har också använt många applikationer från Microsoft, Google och Apple. Privat har jag skaffat mig kunskaper kring tekniker som 3D-printing, Virtual reality, strömmande media, osv.

Publicistisk kompetens

Har producerat och publicerat material på ett antal olika ställen på nätet.

Erfarenheter kring regler för redaktionellt arbete (AGI).

Kunskaper och erfarenheter kring regler för upphovsrätt, både från arbetet hos Malmö kommun och från eget arbete.

Kursen “Open Source”, där förståelse för licenser och upphovsrätt var en viktig del.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments