Fredrik

IT i skolan: Dataflöden, maktstrukturer och skolan

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Under de senaste tio till femton åren har vi fått en värld där data har blivit valutan. Flöden av data är idag överallt runt omkring oss hela tiden. Ditt flöde på Facebook och Twitter är dataflöden (textflöden). Din Youtube kanal är ett exempel på ett dataflöde av video. Youtube ägs av Google och är idag efter Google:s sökmotor den näst största sökmotorn i världen. Med det ska vi komma in på just Google och varför det är viktigt att vi förändrar vårt synsätt på Google. Vad vi behöver förändra är sättet vi tänker på Googles sökmotor och de dataflöden som skapas i en sökmotor som idag hanterar över 60 000 sökningar i sekunden. För det är inte informationen du får tillbaka som är intressant, utan det du skickar till Google när du söker information på Google. Låt mig ta två exempel på vad jag menar.

Under valet 2008 när Obama och McCain gjorde upp om presidentposten i USA så bestämde sig Google för att kolla hur människor hade sökt i olika delstater i deras sökmotor på de två presidentkandidaterna. Google prickade bara genom att analysera sina data från hur folk hade sökt i deras sökmotor in vem som skulle vinna delstatsvalen i samtliga fall utom i en delstat. Vad vi kan lära oss av det här är att Google faktiskt visste vem som skulle bli president i USA innan amerikanarna hade röstat om saken. Det andra exemplet berör Svininfluensan. Google bestämmer sig för att se om man kan följa svininfluensans utbredning från kust till kust i USA genom att kontrollera vad folk söker på i deras sökmotor utifrån vanliga influensa ord. Google kan se hur dessa ord peakar i olika städer och hur denna peak flyttar från kust till kust. 6 veckor senare kommer den officiella statistiken och det stämmer precis. Men Google har informationen om svininfluensans utbredning i realtid. Att kunna söka information som är en av de kompetenser vi har betonat en hel del i våra styrdokument är idag en sekundär kompetens i förhållande till att förstå hur man analyserar dataflöden, vad man kan få ut ur dataflöden och hur de kan användas i samhället nu och i framtiden.

Google har lanserat en tjänst som heter Google Classroom för skolan. Det är ett väldigt lockande erbjudande som Google har i Google Classroom och missförstå mig inte, Google Classroom är en utmärkt tjänst, men det är tid att börja reflektera över det här också på längre sikt. Google är intresserad av att få kontrollen över dataflödena inom utbildningsväsendet, för besitter de dataflödena så sitter de på det som ger inflytande, kontroll och makt över sektorn. I takt med att allt fler skolor ansluter till Google Classroom kommer Google få mer och mer makt över utbildningen.

Min bedömning idag är att vi kommer att få en helt ny maktstruktur inom skolan. För många kommer missa det här tills dess att det redan är ett faktum, vilket vi kan se i hur många som redan är med i Google Classroom. Google kommer med Google Classrooms dataflöden kunna ta över makten över utbildningssektorn utan att äga eller driva en enda skola eller utbildningsinstitution. Detta är en utveckling som vi måste börja ta på allvar för det kommer omdefiniera utbildningsväsendet som vi känner det. Påverkan på skolans framtid är potentiellt mycket stor av vad som händer med dataflödena just nu.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.