Fredrik

IT utifrån ett samhällsperspektiv: Ett annat perspektiv på medieutvecklingen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

13575844_1181532795191567_513118898488768821_o

Jag tror vi behöver föra en diskussion kring mediesituationen utifrån ett annat perspektiv. Med Internet har mängden media som producerats ökat kraftigt. Bara för att ta några konkreta exempel så laddas det idag upp 300 h video till Youtube varje minut, 58 miljoner bilder till Instagram varje dag och det strömmas motsvarande 110 års live video varje dag på Periscope. På Tumblr finns redan idag över 129 miljarder poster.

Det som har hänt här brukar kallas för en positiv utbudschock inom nationalekonomin. Utbudskurvan har skiftat från U0 till U1. Priset har skiftat från P0 till P1 och kvantiteten har skiftat från Q0 till Q1 i figuren ovan. Eller med andra ord: Det produceras nu avsevärt mer material till mycket lägre kostnader. I den världen handlar det mer om att få in i vad andra gör därute än att få ut till marknaden är min åsikt. För genom att jag vet vad folk därute, som en följd av den ökande öppenheten och transparensen, gör så kan jag hitta min nisch och därmed både leverera direktanpassade produkter till min målgrupp och få en unik produkt för mig ut mot marknaden.

Sedan är jag inte säker på att modellen för att finansiera digitalt innehåll nödvändigtvis behöver finansieras med försäljning av innehåll utan man kan till exempel titta mer mot event som ett sätt att finansiera innehållsutvecklingen. Event är vad Internet är fast i det fysiska rummet. Nämligen ett sätt att koppla samman människor med varandra och bygga personliga och professionella nätverk.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.