Fredrik

Demokrati: Internet, samtal och debatt

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Vi har fått höra en hel del om hur Internet skulle bidra till både ett mer demokratiskt och harmoniskt samhälle och som vid tidigare teknologiska skiften också att det skulle leda till världsfred. De som har talat om detta har haft rätt så tillvida att teknologiska skiften som Internet påverkar vårt samhälle och det förändrar oss som människor och hur vi kommunicerar med varandra. Det fel som man har i sådana här resonemang är att man inte tänker på vad som händer när det kommer in ny media. För vad som händer är att det kommer in väldigt många fler tankar, erfarenheter, åsikter och idéer i omlopp och med det kommer det finnas fler tankar, erfarenheter, åsikter och idéer att hålla med om visserligen, men det kommer också finnas långt fler idéer, åsikter, tankar och erfarenheter att inte hålla med om. Mer media innebär mer debatt. Detta kan om det hanteras korrekt och dras nytta av i samhället vara oerhört värdefullt.

Men det kan också leda till en ökad grad av polarisering mellan människor om det inte finns en tydlig vision om framtiden så att man kan föra debatten framåt istället för att fastna i skyttegravskrig. För min egen del har jag erfarenhet av att ha varit administratör för en stor Facebook grupp “IKT – möjligheter och utmaningar” som idag har över 4 000 medlemmar. För att få till en ton som gör att man seriöst kan diskutera de här frågorna utan att fastna i en polariserande tonläge så handlar det om att ta ansvar för den Facebook grupp man har startat genom att själv i alla publiceringar man gör där visa vilket tonläge man som administratör vill ha i gruppen. Hur vi samtalar med varandra får naturligtvis också effekt på det demokratiska samtalet och demokratin i stort. Därför är det extra viktigt att reflektera över det här.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.