Fredrik

Interaktivt språk i en digitaliserad värld

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Det finns en diskussion om huruvida böcker är bättre än att läsa på skärm för lärande. Problematiken med ett sådant resonemang är att man fokuserar på medieformen snarare än på att själva språket i sig själv har förändrats i en digital värld. Vi har haft tre historiska paradigmskiften upp till vår historiska era inom språkutveckling. Det första är det talade språket. Det andra är skriftspråket. Det tredje är det tryckta språket. Nu går vi som en följd av digitaliseringen in i ett sådant fjärde paradigmskifte, kallat det interaktiva språket. Det är det interaktiva språket som är basen på Internet idag. All media har blivit interaktiv och kommunikativ, det vill säga det handlar inte längre om att någon talar till dig, utan ska du kommunicera till någon måste det ske i en dialog. Vi har gått ifrån en till många kommunikation till många till många kommunikation där kommunikationen inte längre har en enkel riktning uppifrån och ner utan går i många olika riktningar samtidigt.

Vad som händer nu är att vi får en utveckling där text går från att vara längre texter till kortare texter som kommer i ett allt snabbare tempo, samtidigt som vi får en explosion av bild och rörlig bild. Det här kan man bland annat se i att det idag skrivs 9 100 tweets i sekunden och publiceras 3 000 bilder i minuten på Flickr. Det publiceras 300 h video på Youtube varje minut. Video och videospel har blivit det interaktiva svaret på hur vi berättar historier. I det tryckta språkets tidevarv var det istället boken och till viss del även tidningarna som stod för detta. Det är därför som en ung person beräknas ha spelat 10 000 h videospel innan de fyller 21 år. Detta är ca 1 000 timmar mer än hela grundskolan och gymnasieskolan tillsammans. Det ger lite perspektiv på var vi är nu och vad vi kan se framför oss här. Detta har fått en av grundförutsättningarna för akademiska ämnen som bygger mycket på god läsförståelse av längre texter att nästan rämna idag. Därför har man också stora problem idag i lästunga ämnen som Samhällskunskap och Historia, ämnen som tidigare inte var problematiska i skolan.

Jag har svårt att se att det finns någon enkel väg eller lösning som skulle kunna få oss att närma oss en lösning på det här. Jag ser inte att detta är en förändring som kommer gå tillbaka, utan snarare något som samhället kommer växa in i så småningom, om än att det kan bli ganska kaotiskt under en period tills vi har modellerna vi behöver. Modellerna här är otroligt viktiga för vi människor behöver modeller för att kunna orientera oss i vår omvärld. Och de modeller vi har haft är idag satta i gungning rejält. Det är otroligt jobbigt att behöva byta ut sin modell då det ofta innebär en förändrad identitet och världsbild. Helt klart är att vi står inför ett fullbordat faktum idag. Det är tid att vi förhåller oss till detta fullbordade faktum. Det kommer inte bli enkelt. Men förhåller vi oss inte till det så riskerar vi förödande konsekvenser är jag oroad för. Vilken läsförståelse vi kommer prata om i framtiden hänger på en skör tråd just nu och den tråden kan lätt brista. Låt oss ta till oss utvecklingen och göra rätt.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.