Fredrik

Paradigmskifte och näthat

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

År 1450 lanserar Gutenberg tryckpressen och mellan denna och revolutionen i Frankrike 1780 får vi ett nytt paradigm kallat individen där DesCartes formulerar “I think, therefore I am”. Lägg märke till att Gud inte är med i den metafysik som DesCartes formulerar. När vi når den franska revolutionen 1789 i Paris så hade tryckpressen spelat ut sina kort och mer än hälften av befolkningen i Paris kunde läsa och skriva. Tidningarna hade anlänt på Paris gator och manade på folkmassan mot en världsfrånvänd elit. Känns det igen från våra dagar där folket ställs mot eliten? En uppretad folkmassa hugger bokstavligt talat huvudet av den gamla eliten (adeln, prästerna och kungafamiljen), dvs. de som tror på Gud som en drivande faktor. Problemet är att när de väl tagit tag i eliten så kommer de även att ge sig på varandra om inte någon kliver in med en ny modell. Vi behöver modeller för att kunna orientera oss i vår samtid. Annars blir det kaos.

Situationen är nu den att folk är uppretade på politiken, på journalistiken och på kulturen för att man upplever att de vill ta ifrån folket möjligheten att fritt använda Internet. Precis som den Katolska kyrkan försökte stoppa tryckpressen försöker nu politiker, tidningshus och en del kulturpersoner att stoppa användandet av Internet till sin fulla potential. Vi kunde till exempel se detta i hur musikindustrin jagade tonåringar för fildelning. De förlorade och tappat stora delar av sin bransch inom skivindustrin. Att högerextrema idag växer beror på att alltfler känner att de kommer allt längre bak i den digitala utvecklingen och riskerar bli lämnade därhän. Sociala konflikter riskerar bli vardag om ingenting görs när konkurrensen om jobben ökar lavinartat i takt med att allt färre jobb behövs som en följd av automatisering. De etablerade partierna vill nu med en ny strategi skydda de som hade makten i det gamla paradigmet, folkvalda, konstnärer och journalister. Men det kommer inte att fungera, då man helt har felbedömt hur stort missnöje det finns ute i landet med den tidigare makteliten. Hatet mot dessa grupper är inte uttryck för något annat än samma sak som skedde vid det tidigare skiftet av paradigm som skedde i och med Tryckpressens intåg. Fast nu är det Internet som eldar på massorna mot en elit istället.

Låt mig vara glasklar. Jag skriver inte detta för att försvara näthat på något sätt. Jag skriver detta därför att vi helt har tappat vår riktning, vår fart, vår kompass och vår karta. Det är tid att i lugn och ro få en bild över hur omvärlden ser ut idag och lära av vad som hände vid förra paradigmskiftet. Annars är vi illa ute med näthatet. Då kommer hat verkligen få fotfäste i vårt samhälle. För mycket lång tid framöver. Så vill vi innerst inne inte ha det!

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.