Fredrik

Skolan: Vi behöver inte ordning utan förståelse för vår samtid

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Det talas mycket i skoldebatten om att det behövs mer ordning och reda i skolan. Om det inte är elevernas fel att det är oreda i klassrummen är det föräldrarnas fel. Men det här “Blame Game” som pågår nu är varken konstruktivt eller något för framtiden. Vi har varken tid eller resurser att lägga på detta. Det som behöver göras är inte åtgärder för ordning i klassrummen. Det som behöver göras är en grundläggande omvärldsbevakning. Varför är det så att miljön upplevs som mer stökig nu än tidigare? Det finns flera skäl till detta. Ett är naturligtvis att man inte har tagit problematiken kring psykisk ohälsa på allvar, det är nu 9 av 10 elever som känner sig stressade över skolarbetet enligt Ung Röst 2014.

Det i sig är ett skäl till oro och till att det kan bli stökigt. Ett annat skäl är att vi som vuxna misslyckats med att förstå vad det innebär att alla elever nu kan kommunicera med varandra oberoende av tid och rum. Detta är i sig en omritning av den karta som skolan måste förhålla sig till. Utan att förstå att kommunikationsflödena inte längre går uppifrån och ner utan nu går mellan individer fritt i olika riktningar så har man väldigt svårt att åtgärda problematiken som stöket är ett symptom på. Man måste bygga om sina kommunikationsstrukturer och kommunikationsmodeller utifrån denna nya karta.

Är man inom skolan, för att nu komma in på nästa skäl, medveten om att den tid som vi kan koncentrera oss på en sak nu är nere på någonstans mellan 7 sekunder och 2 minuter? Detta borde liksom få en viss effekt på lärande och hur man bedriver utbildning. Man kan liksom inte längre tro att eleverna kommer kunna sitta 45 minuter och lyssna på en genomgång. Man kan lösa detta med korta video- och ljudklipp till exempel istället. Felet är inte elever eller föräldrar utan att systemet fortfarande försöker utgå från en karta som är 10-20 år för gammal.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.