Fredrik

Nej till visiteringszoner

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Morgan Johansson vill börja fundera över om man ska införa visiteringszoner i Sverige där vem som helst utan skälig misstanke om brott kan bli visiterad av polis för att komma åt vapen. För egen del tycker jag att vi måste få bort vapnen, men detta är inte en bra idé för att komma dit. Det är ett förslag som både är integritetskränkande och saknar grundläggande krav på rättssäkerhet. Det kan bli godtycke snarare än att det blir rättssäkert.

Av den anledningen tycker jag att förslaget saknar den bas man bör kräva för att något ska bli lagstiftning i Sverige. En kompromiss vore att man kan införa jourdomstolar som snabbt skulle kunna fatta beslut om visitering om man misstänker att någon bär vapen illegalt. Det vore ett mera rättssäkert system.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.