Nej till visiteringszoner

Nej till visiteringszoner

Morgan Johansson vill börja fundera över om man ska införa visiteringszoner i Sverige där vem som helst utan skälig misstanke om brott kan bli visiterad av polis för att komma åt vapen. För egen del tycker jag att vi måste få bort vapnen, men detta är inte en bra idé för att komma dit. Det är ett förslag som både är integritetskränkande och saknar grundläggande krav på rättssäkerhet. Det kan bli godtycke snarare än att det blir rättssäkert.

Av den anledningen tycker jag att förslaget saknar den bas man bör kräva för att något ska bli lagstiftning i Sverige. En kompromiss vore att man kan införa jourdomstolar som snabbt skulle kunna fatta beslut om visitering om man misstänker att någon bär vapen illegalt. Det vore ett mera rättssäkert system.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments