Fredrik

Ska vi förbjuda smarta devicer också på Aftonbladet?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Malin Wollin har skrivit en artikel som har publicerats på webben om mobilförbud i skolan där hon menar att mobilförbud är självklart. Jag menar att det är självklart att eleverna ska få ha tillgång till sina smarta telefoner i skolan av flera skäl. Ett är att de används överallt i samhället idag och alltfler dras till mobiltelefonen. Det är där barn och unga är idag och det är där vi måste möta dem. Annars så blir det så att vi distanserar oss som vuxna från de lärande miljöer som de lever i och det tror inte jag kommer leda till några förbättrade resultat i den svenska skolan, snarare till fler konflikter. Det finns en scen i början av filmen “Men, Women and Children” där man kan se hundratals unga gå till sina skolor. Ingen lyfter blicken från sin smarta telefon. Den scenen säger allt om vår samtid. De lever sina liv där idag. Vi tillbringar nu i snitt 7 h per dygn vid digitala verktyg. Det kan inte skolan ställa sig utanför. Var och en som vill arbeta med smarta telefoner har stöd för att göra så i läroplanen för grundskolan där det står: “Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Mig veterligen ingår smarta telefoner i begreppet modern teknik.

Jag är behörig lärare inom bland annat Samhällskunskap och inom det centrala innehållet för åk 7-9 står det och jag citerar: “Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.”. Det är min uppfattning att bästa sättet att lära ut detta innehåll är genom att låta eleverna få arbeta utifrån lära genom att göra. Det innebär att vi testar olika delar av Internet och olika kommunikationskanaler med elektroniska medier, till exempel smarta telefoner, och sedan utvärderar möjligheter och risker med dem utifrån den praktiska erfarenhet vi just fått genom att pröva. Så nu över till min fråga som jag ställde i titeln: Ska vi förbjuda smarta devicer på Aftonbladet också som man kräver att vi ska göra i skolan? Det är rimligt att Aftonbladets publisher svarar på denna fråga. För om så inte är fallet kan man ifrågasätta varför Aftonbladet sitter och kräver att andra ska förbjudas att använda smarta enheter när man själva inte vill göra så. Artikeln saknar grund och jag uppmanar alla som vill arbeta med teknologi i undervisningen som smarta telefoner att fortsätta kämpa för detta!

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.